13. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 30.09.2020 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
00 – Razprava o dnevnem redu
01 – točka I. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
02 – točka II. Pobude in vprašanja, informacije
03 – točka III.a Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
04 – točka III.b Imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije
05 – točka III.c Imenovanje predstavnika v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica
06 – točka III.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Glasbene šole Radovljica
07 – točka III.e Imenovanje predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
08– točka III.f Imenovanje treh predstavnikov v Svet OŠ Staneta Žagarja Lipnica
09 – točka IV. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica
10 - točka V. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica
11 - točka VI. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica
12 - točka VII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti Občine Radovljica
13 - točka VIII. Navodilo o razveljavitvi Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi
14 - točka IX. Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Radovljica
15 - točka X. Premoženjsko pravni zadevi
Prenesi vse kategorije dokumentov