V Kropi še začetek gradnje primarnega vodovoda

28. 4. 2014