Izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Radovljica prevzelo Zavetišče Ljubljana na Gmajnici

28.02.2020 Manca Š. M. (Kabinet župana)