8. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 13.11.2019 ob 16.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
00 – dnevni red
01 – točka I. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
02 – točka II.a Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
03 – točka II.b Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo
04 – točka II.c Imenovanje člana Odbora za finance
05 - točka III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce
06 – točka IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce - del območja Za Mlinaričem
07 – točka V. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za Centralno čistilno napravo -severni del- in merilih za odmero komnalnega prispevka
08 – točka VI. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce in merilih za odmero komunalnega prispevka
09 – točka VII. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce del območja Za Mlinaričem in mer. za odmero kom.prisp.
10 – točka VII. Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica
11 – točka IX. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev
12 – točka X. Premoženjsko pravni zadevi
13 – točka XI. Pobude in vprašanja

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (DN UO, Št. 263, 22.11.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 30.11.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) (DN UO, Št. 263, 22.11.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 30.11.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.11.2019)
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 07.12.2019
Tip objave: Odlok