Preureditev dela prostorov na Podružnični šoli Begunje

21. 6. 2019 Boštjan L.