6. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 19.06.2019 ob 16.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
00 – razprava o dnevnem redu
01 – točka I. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
02 – točka II.a Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica
03 – točka II.b Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene živali
04 – točka II.c Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica
05 – točka II.d Imenovanje predstavnic Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze Radovljica
06 – točka II.e Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica
07 – točka II.f Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2019
08 – točka III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug
09 – točka IV. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod
10– točka V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce
11 – točka VI. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica v Domu dr. Janka Benedika in CUDV
12 – točka VII. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica
13 – točka VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica
14 – točka IX. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2019-2020
15 – točka X. Sistemizacije delovnih mest v šolah
16 – točka XI.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 – dopolnitev 2
17 – točka XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
18 - XII. Pobude in vprašanja

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (28.06.2019)
Datum sprejetja: 19.06.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Odlok
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO, Št. 259, 28.6.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2019
Začetek veljavnosti: 06.07.2019
Tip objave: Odlok
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica (DN UO, Št. 259, 28.6.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Predpis