Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce

7. 6. 2019 Boštjan L.
07.06.2019
Objave in pozivi
16.06.2019 do 00:00
3505-0001/2018
31.05.2019
Tanja Frelih Egart