Predčasne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Ljubno

10.05.2019 Boštjan L.