Rok za oddajo predlogov ob pripravi prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica

15. 2. 2019 Boštjan L.