Obnovljena cesta Leše – Peračica

8. 10. 2018 Manca Š. M. (Kabinet župana)