26. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 28.03.2018 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, Št. 239, 6.4.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2018
Začetek veljavnosti: 07.04.2018
Odlok o spremembah Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 240, 26.4.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2018
Začetek veljavnosti: 27.04.2018