Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Begunje center – osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15«

9. 3. 2018 Boštjan L.
09.03.2018
Javna naznanila in razgrnitve
18.04.2018 do 00:00
3505-0006/2018
28.02.2018
Tanja Frelih Egart