Stanje na terenu

12. 12. 2017 Manca Š. M. (Kabinet župana)