Prve dodelitve neprofitnih stanovanj v najem na podlagi nove prednostne liste

29. 2. 2016 Manca Š. M. (Kabinet župana)