Participativni proračun 2021 in 2022

26. 6. 2020
PREDLAGAJ
Od 26.06.2020 00:00 do 31.07.2020 23:59.
GLASUJ
Od 09.11.2020 00:00 do 13.11.2020 23:59.
SPREMLJAJ


NAVODILA ZA GLASOVANJE: Glasovanje je možno le za projekte iz območja, za katerega ste prejeli vašo kodo za glasovanje. Vsak upravičenec lahko glasuje za poljubno število projektov iz svojega območja. Za vsak projekt se glasuje s klikom na projekt in vpisom kode, ki ste jo prejeli po pošti.

POJASNILO UPORABNIKOM (10.11.2020):
Izvajalec Sigmateh d.o.o. pojasnjuje, da je v sistemu e-občina vgrajena avtomatizirana kontrola napak in odpravljanje le-teh. Dne 9.11.2020 je sistem zaznal večkratno glasovanje enega uporabnika (z enako kodo), zato je sistem izvedel brisanje podvojenih glasov in je upošteval le eno oddajo glasu. Po pregledu je izvajalec ugotovil, da se je to zgodilo kot posledica večkratnih hitrih zaporednih klikov na gumb za glasovanje, takšno delovanje pa je bilo omogočeno samo zaradi počasnega delovanja interneta (podvojen glas pa se je sistem v evidenci zabeležil). Korekcija je bila z avtomatiko izvedena dne 9.11.2020 ob 23:40 uri, s čimer so se zaznane nepravilnosti odpravile, Sigmateh pa je bil 10.11.2020 kot skrbnik o tem obveščen.
Takoj po prejemu sistemskega obvestila o napaki so se lotili odprave napake in 10.11.2020 ob 10.48 uri je bila nameščena nadgradnja delovanja sistema glasovanja, ki tovrstne poskuse preprečuje (podvojeno glasovanje se onemogoča in se tudi preverja v realnem času). V praksi to pomeni, da četudi lahko zaradi določenih specifik naprave (računalnika, tablice, mobilnega telefona) oz. internetne povezave na gumb za glasovanje v obdobju ene sekunde kliknete večkrat, se upošteva le prvi oddan glas.