e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Oddelek za splošne zadeve
Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev za poseg v varovalnem pasu cest
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste oz. soglasja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za umestitev v prostor objekta ali naprave za oglaševanje
Taksa: 36,20 EUR
Vloga za izdajo potrdila s pogoji za parcelacijo
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja Občine Radovljica kot stranke v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe del ali prireditve
Taksa: 40,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja občine kot lastnika sosednje parcele za manjši odmik
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo dovolilnice za dostop do Linhartovega trga / parkirne dovolilnice za staro mestno jedro
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitve ponudbe
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice občine-naravni spomenik
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice občine-kulturni spomenik
Taksa: 4,50 EUR
Pojasnilo glede pobud za spremembo namenske rabe prostora v Prostorskem redu občine Radovljica
Taksa: 150,00 EUR
Oddelek za gospodarstvo
Oddelek za družbene dejavnosti
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Varstvo osebnih podatkov