Redakcijski popravek Zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 2016