Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE