22. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 22.06.2011

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga 25. člena Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (143/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (01.07.2011)
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 02.07.2011
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Obvezna razlaga 25. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (143/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (01.07.2011)
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 02.07.2011
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje TNC3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3 (143/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (01.07.2011)
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 09.07.2011