Občina Radovljica
ŽUPAN
PREDPISI
OBRAZCI
DEŽELNE NOVICE
  ENGLISH
   Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
   04/537-23-0004/531-46-84obcina.radovljica@radovljica.si
  MENI
Predstavitev
Občina Radovljica
Katalog informacij javnega značaja
Občinski GIS
Programski dokumenti
Aktualno
Novice
Novinarsko središče
Seje občinskega sveta
Krajevne skupnosti
Turizem
Prireditve
Kazalo strani
  ISKALNIK
10°C
Letališče Lesce
SMER: Z
HITROST: 19m/s
Vir: ©ARSO
.: Prva stran : Občina Radovljica : Občinska uprava : Arhiv obvestil, razpisov, objav : 2008 :.
2008

V arhivu so razpisi, ki so se iztekli v tem letu, tudi tisti, ki so bili objavljeni v minulem letu.


  070606 - Obvestilo o zaporah cest
  070615-Javni razpis - turistična infrastruktura
  070925-Zbiranje pomoči za Kropo
  071003-Izjemno uveljavljanje republiške štipendije zaradi naravne nesreče
  071022-Brezplačni krediti Eko sklada za občane,prizadete po neurju
  071109-Začetek priprave podrobnega prostorskega načrta (Kropa)
  071127-SKLEP o zač.pripr.Obč.odrob.prost.načrta za Ind.cono Zaloše
  071127-Začetek pripr.Obč.podr.prost.nač.za staro jedro Kam.Gorice
  071207-Javni razpis za sofinanciranje športa za leto 2008
  071215-Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem
  071221-Razpisna dokumenacija za dobavo električne energije
  080114-Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže
  080115-Obvestilo o razpisu za direktorja ALC Lesce
  080117-Dovoljenje za delno zaporo ceste zaradi izgradnje krožišča v Radovljici
  080117-Dovoljenje za podaljšanje popolne zapore Ceste Svobode v Radovljici
  080118-Javna objava za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta
  080118-Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (stanovanj)
  080118-Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…
  080118-Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev PUP…
  080131-Javno naročilo: izgradnja kanalizacije
  080201-Javna razgrnitev in obravnava OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže
  080201-Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
  080201-Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev PUP
  080201-Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov
  080201-Obvestilo oddelka za infrastrukturo o gradnjah v občini Radovljica
  080211-informativni dan v LUR
  080215-JAVNA DRAŽBA za prodajo gradbenih parcel v Lescah
  080215-JAVNI RAZPIS - ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 2008
  080215-JAVNI RAZPIS - preventivni programi socialnega varstva 2008
  080215-JAVNI RAZPIS za oddajo gostinskega lokala v Linhartovi dvorani
  080215-JAVNO NAZNANILO O RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI - OPPN Kropa
  080215-RAZPIS za pridobitev posojil s subvenc. obrestno mero - malo gospod. 2008
  080215-REDAKCIJSKI POPRAVEK JAVNEGA NAZNANILA - sprem. in dop. prost. sestavin
  080215-REDAKCIJSKI POPRAVEK JAVNEGA NAZNANILA - sprem. in dop. PUP
  080215-SKLEP o začetku priprave OPPN - ”Mivka”
  080215-SKLEP o začetku priprave sprem. in dop. prost. sestavin (”Mivka”)
  080215-SKLEP o začetku priprave sprem. in dop. PUP (”Mivka”)
  080220-Razglas velike požarne ogroženosti
  080228-Vpis v vrtec
  080229-Odločba o izvzemu iz javne rabe
  080312-Predstavitev javnih razpisov s področja podjetništva
  080314-Javno naznanilo o javni razgrnitvi – OPPN TNC - 2. faza
  080321-Vabilo na dodatno predstavitev OPPN Kropa
  080327-Obvestilo o objavi razpisov - javno zasebno partnerstvo
  080328-Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev…
  080328-Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve - OPPN Kropa
  080328-Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
  080328-Razpis kreditov za obnovo fasad
  080328-Razpis za stanovanjske kredite
  080409-Vabilo na predstavitev in razstavo
  080411-Javni razpis za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov
  080411-Javno naznanilo o dodatni javni razgrnitvi (OPPN Kropa)
  080411-Obvestilo o dodatni javni razgrnitvi
  080411-Odločbi o izvzemu iz javne rabe
  080415-Otvoritev razstave s predstavitvijo projektov za jedro Brezij
  080418-Javni poziv BSC: regijska štipendijska shema
  080418-Vabilo na predstavitev in razstavo urbanistične delavnice
  080425-Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila
  080425-Sklep o začetku priprave OPPN - Kamna Gorica
  080509-Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
  080509-Razpis za podelitev priznanj Občine Radovljica v letu 2008
  080513-OBVESTILO O ZAPORI CEST
  080521-Razpisi sklada za regionalni razvoj
  080523-Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje OVK
  080523-Obvestilo o podaljšanju razpisov za stanovanjske kredite vin obnovo fasad
  080523-Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
  080527-Objava stališč do pripomb (plan ALC)
  080527-Objava stališč do pripomb (PUP ALC)
  080527-Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
  080603-Povabilo k odd. ponud.: izgr.kom.opr. - Kare "H" - Vurnikov trg
  080606-Obvestilo o javnem razpisu Eko sklada
  080611-Razpisi Zavoda RS za zaposlovanje za podjetnike in obrtnike
  080620-”Priznanje in nagrada odličnim dijakom Občine Radovljica”
  080620-Dva razpisa Športne zveze Radovljica
  080620-Jav. nazn. o javni razgrnitvi in javni obravnavi (”Mivka”)
  080620-Jav.nazn. o jav. razg. in jav.obrav.(st.jed.K-Gor.)
  080620-Jav.nazn. o jav. razg. in jav.obrav.(za obm- Sz 11 K-Gor.)
  080620-Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
  080620-Odločba o vzpostavitvi zemljišč v javno dobro
  080620-Podaljšanje javnega poziva za posred. predl. za imen. OVK
  080704-Razpisna dokumentacija (VPS Letališče Lesce)
  080707-Obvestilo energetskega svetovalca
  080707-Opozorilo o možnih krajevnih neurjih
  080724-Razpisna dokumentacija: odprto širokopasovno omrežje
  080725-Javna dražba za prodajo nepremičnin
  080725-Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
  080725-Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
  080725-Sklep o začetku priprave OPPN za stan. gradnjo Dvorska vas
  080729-INFORMACIJA O RAZPISU ZA MLADE RAZISKOVALCE
  080903- Obvestilo o prijavi škode po neurju 23.8.2008
  080904-Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta
  080905-Obvestilo o vaji GZOR
  080905-Obvestilo o zapori regionalne ceste (Sp. in Zg. Lipnica)
  080910-Obvestilo o zapori ceste
  080912-Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča
  080912-Javna razgrnitev OPPN za stan. gradnjo Dvorska vas
  080912-Javna razgrnitev sprem. in dop. ZN »Na Plani«
  080926-Razpis za neprofitna stanovanja
  081010-Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
  081010-Odločba o izvzemu zemljišča iz Javne rabe - Češnjica
  081010-Odločba o izvzemu zemljišča iz Javne rabe - Ljubno
  081010-Odločba o izvzemu zemljišča iz Javne rabe - Predtrg
  081010-Odločba o vzpostavitvi zemljišč v Javno dobro
  081010-Sklep o začetku priprave OPPN za novo pokopališče v Begunjah
  081015-Javni razpis za direktorja javnega zavoda Muzeji radovljiške občine
  081017-Informacija o vračanju vlaganj v javno TK omrežje
  081023-Vabilo na brezplačna posveta za podjetnike in gospodarstvenike
  081024-Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
  081107-Obvestilo o prodaji stavbnega zemljišča
  081107-Razpis priznanje in nagrada odličnim študentom
  081119-Objava stališč do pripomb (okoljsko poročilo »Mivka«)
  081119-Objava stališč do pripomb (plan »Mivka«)
  081119-Objava stališč do pripomb (PUP »Mivka«)
  081119-Razpis za direktorja JP Komunala Radovljica, d.o.o.
  081121-Odločba o vzpostavitvi zemljišč v javno dobro
  081121-Opozorilo v zvezi z vetrom
  081121-Razglas o postopku vračila vlaganj v javno TK omrežje
  081209- JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradn.delovnega mesta
  081219-JAVNI NATEČAJ za zasedbo prost.uradniš.delov.mesta
  08707-Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
  0890620-Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
DomovKazalo straniKontaktiAvtorske pravice
Copyright © 2005 Center za heterogeno procesiranje